รูปภาพกิจกรรม

RTP SWAT CHALLENGE 2024 – Stage 4 : Tower Assault

RTP SWAT CHALLENGE 2024 – Stage 4 : Tower Assault วันที่ 16 พ.ค. 2567 เทปบันทึการแข่งขันหน่วยปฏิบัติการพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2567 ณ ค่ายนเรศวร กำบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี