RTP SWAT CHALLENGE 2024 – Stage 2 : HOSTAGE RESCUE

RTP SWAT CHALLENGE 2024 – Stage 2 : HOSTAGE RESCUE วันที่ 13 พ.ค. 2567 เทปบันทึการแข่งขันหน่วยปฏิบัติการพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2567 ณ ค่ายนเรศวร กำบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี