โครงการเดิน-วิ่ง การกุศลลอยฟ้า เพื่อโรงพยาบาลตํารวจ 2021 “Police Run 2021”

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) แถลงข่าวการจัดกิจกรรม โครงการเดิน-วิ่ง การกุศลลอยฟ้า เพื่อโรงพยาบาลตํารวจ 2021 “Police Run 2021” นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้โรงพยาบาลตำรวจ

สมาคมตํารวจ กําหนดจัดกิจกรรม โครงการเดิน-วิ่ง การกุศลลอยฟ้า เพื่อโรงพยาบาลตํารวจ 2021 “Police Run 2021” ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7  กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 04.00-08.00 น. ระยะทางการแข่งขันทั้งสิ้น 3  ระยะทาง

วันนี้  (14 ธันวาคม 2563 )  เวลา 11.30 น. พล.ต.อ.วินัย ทองสอง นายกสมาคม ตํารวจ และ พล.ต.ท. โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตํารวจ ได้ร่วมกันแถลงข่าว งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศลลอยฟ้า เพื่อโรงพยาบาลตํารวจ 2021 “Police Run 2021” ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1  อาคาร 1 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดการจัด กิจกรรม ดังนี้

1. ฮาล์ฟมาราธอน 21 กม. ค่าสมัคร 400 บาท จํานวน 700  คน

2. ระยะมินิมาราธอน 10.5 กม. ค่าสมัคร 500 บาท จํานวน 1300  คน

3. เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กม. ค่าสมัคร 500 บาท จํานวน 400 คน

4. ประเภทวีไอพี ค่าสมัคร 2,000 บาท

 โดยมีจุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ ลานเอนกประสงค์สะพานพระราม 4 (ฝั่งธนบุรี) เพื่อ สร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างตำรวจ และประชาชน โดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น 2 ส่วน มอบให้แก่

  1. โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ยังขาดแคลน

2. สมาคมตำรวจ

2.1 เป็นกองทุนสําหรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการตํารวจที่บาดเจ็บสาหัส ทุพพล ภาพ และครอบครัวข้าราชการตํารวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ทั่วประเทศ

2.2 เป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลือข้าราชการตํารวจที่ถูกฟ้องร้องในทางอาญา อันเกิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต และบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ

2.3 เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับบุตรธิดาข้าราชการตํารวจที่มีฐานะยากจน

ผู้ที่มีความประสงค์จะให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน สามารถบริจาคโดยสั่งจ่ายเงินได้ ที่ “ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลตํารวจ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลตํารวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์” (เพื่อโครงการเดิน-วิ่งการกุศลลอยฟ้า) บัญชีเลขที่ 941-0-40457-1 และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ Police Run 2021 https://web.facebook.com/policerunbkk และ https://race.thai.run/Policrun2021