ตำรวจไซเบอร์

ตำรวจไซเบอร์รวบแก๊งคอนเฟิร์มออเดอร์สินค้าได้ค่าตอบแทนสูง หลอกเหยื่อสูญกว่า 6 แสน