วันนี้ (11 พย. 2564) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร …

ผบก.ตำรวจสื่อสาร เป็นประธาน มอบโล่ในโครงการ “คนดี คิดดี สังคมดี” สวพ.91 Read More »