ผบก.ตำรวจสื่อสาร เป็นประธาน มอบโล่ในโครงการ “คนดี คิดดี สังคมดี” สวพ.91

วันนี้ (11 พย. 2564) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการ “คนดี คิดดี สังคมดี” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฏร์ (สวพ.91) ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการรวบรวมข้อมูลในการทำความดี และคัดเลือกประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่นำรัพย์สินมามอบให้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
รอบเดือน เพื่อตัดเลือก และมอบโถ่ประกาศกียรติคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคคล ประชาชนและหน่วยงานที่คิดดี ทำดี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1.ส่งเสริมให้บุคคลประชาชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ร่วมกันกระทำความดี
2.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม
3.นำเสนอเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ให้เป็นตัวอย่างของการทำความดี การเสียสละ

สำหรับในเดือนตุลาคม 2564 กองตำรวจสื่อสาร ได้ร่วมกับ บริษัท วิไลเซ็นเตอร์ แอนด์ ซันส์ จำกัด
ผู้แบ่งเวลาในการดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียง สวพ.91 คัดเลือก บุคคลผู้กระทำความดี
จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย

รายที่ 1 นางสาวมิ่งขวัญ กำมะหยี่ อายุ 43 ปี อาชีพแกชเชียร์ร้านเสริมสวย เมื่อวันที่ 8 ต.ค.64 คุณ
มิ่งขวัญ ได้เดินทางเข้ามาที่ สวพ. 91 โดยแจ้งว่า พบกระเป๋าสตางค์สีดำ บริเวณป้ายรถประจำทาง ใกล้เคียงสถานีรถไฟฟ้าสายหยุด ซึ่งในกระเป้ามีเงินเป็นจำนวนมาก จึงได้นำมาฝากไว้ที่ สวพ.91 ต่อมาทีมงานสวพ.91 ได้ประสานไปที่ สน.บางเขน ซึ่งคุณยาย เจ้าของกระเป๋าสตางค์ดังกล่าว ได้เดินทางไปแจ้งความที่ สน.บางเขน พอดี จึงได้ประสานให้คุณยายมารับเงิน จำนวน 86,148 บาท เป็นที่เรียบร้อย จึงถือได้ว่า คุณมิ่งขวัญ เป็นผู้ที่กระทำความดี แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ สุจริต สมควรยกย่องให้เป็นบุคคลที่กระทำความดี ประจำเดือน ตุลาคม 2564

รายที่ 2 นายทวีผล ทับเทียมสุข อายุ 50 ปี อาชีพ ขับแท็กซี่สาธารณะ โดยเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 64 คุณทวีผล ได้ขับรถแท็กซี่ส่วนบุคคล สีเขียวเหลือง ทะเบียน มฏ-471 มาที่ สวพ.91 เพื่อนำกระเป๋าสตางค์มาฝากซึ่งภายในกระเป๋ามีเงิน จำนวน 7,431 บาท และบัตรสำคัญของทางราชการ คุณทวีผลรับผู้โดยสารมาจากตลาดสดพระราม 5 ทางทีมงาน สวพ.91 ได้ตรวจสอบจากฐานข้อมูล จึงได้ประสานให้เจ้าของกระเป๋าสตางค์ตามบัตรระบุตัวตนด้านในให้เดินทางเข้ามารับคืนที่ สถานีวิทยุสวพ.91 จึงถือได้ว่า คุณทวีผล ทับเทียมสุข เป็นผู้ที่กระทำความดี แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต สมควรยกย่องให้เป็นบุคคลที่กระทำความดี ประจำเดือน ตุลาคม 2564 เช่นกัน

ในโอกาสนี้ พล.ต.ต.อธิศวิส กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมามอบรางวัลให้คนกระทำความดี เพื่อสังคม ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์(สวพ.91) เป็นสื่อกลางในการประสานงาน ระหว่าง ประชาชนกับประชาชน ประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ กับประชาชน เพื่อนำสิ่งดีๆมาส่งมอบให้แก่กัน การยกย่องคนทำความดี เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่ง และเป็นการแสดงให้เห็นว่าสังคมยินดีที่จะเชิดชูคนดีให้เป็นที่รับรู้ เพื่อเป็นแบบอย่าง และกำลังใจให้คนดีได้ภาคภูมิใจในความถูกต้องที่ได้กระทำ โดยเฉพาะการส่งมอบของที่สูญหายให้กลับสู่เจ้าของ แสดงถึงความซื่อสัตย์ สุจริต ของผู้คนในสังคม