พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในโครงการ “คนดี คิดดี สังคมดี”

วันนี้ (09 พ.ย. 2565) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการ “คนดี คิดดี สังคมดี” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฏร์ (สวพ.91) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. ส่งเสริมกระแสค่านิยมให้ บุคคล ประชาชน ร่วมกันกระทำความดี  เพื่อเป็นแบบอย่างของการประพฤติดี

2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี ให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม และสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม

3. นำเสนอเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ให้เป็นตัวอย่างของการทำความดี การเสียสละ

การดำเนินการโครงการกรณีดังกล่าว เป็นการรวบรวมข้อมูลของผู้ที่กระทำความดี และคัดเลือกประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่นำทรัพย์สินมามอบให้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สวพ.91 เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยการคัดเลือกในเดือน กรกฎาคม 2565 ถึงเดือน ตุลาคม 2565 กองตำรวจสื่อสาร ได้ร่วมกับ บริษัท วิไลเซ็นเตอร์ แอนด์ ซันส์ จำกัด ผู้แบ่งเวลาในการดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียง สวพ.91 คัดเลือก บุคคลผู้กระทำความดี จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย       

เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 จำนวน 1 ราย คือ คุณชาติชาย ทองสมบุญ อาชีพขับรถสาธารณะ (แท็กซี่) มีชาวต่างชาติ สัญชาติกัมพูชา ติดต่อมาที่สถานีวิทยุ สวพ.91 โดยแจ้งว่าลืมถุงยาไว้บนรถแท็กซี่ ซึ่งเป็นยาที่มีความสำคัญมากเพราะจำเป็นต้องใช้และราคาค่ายาสูงมาก ซึ่งภายหลังออกอากาศ เป็นจังหวะเดียวกับที่คุณชาติชายขับรถแท็กซี่ สีเหลือง หมายเลขทะเบียน ทห 8506 กทม.ประสานมาที่สถานีวิทยุ สวพ.91 ว่ามีผู้โดยสารลืมถุงยาไว้บนรถของตนเอง ซึ่งมีรายการยาเป็นภาษาอังกฤษ และมียอดรวมประมาณ 38,880 บาท ส่งคืนเจ้าของ จึงนับได้ว่าคุณชาติชายเป็นผู้แสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ

เดือนกันยายน พ.ศ.2565 จำนวน 1 ราย คือ คุณอาน คะเลารัมย์ อาชีพขับรถสาธารณะ (แท็กซี่) เดินทางมาที่สถานีวิทยุ สวพ 91 เพื่อนำทรัพย์สินที่มีผู้โดยสารได้ลืมไว้มาให้ทางสถานีฯ ติดตามหาเจ้าของเป็นกระเป๋าสะพาย ของผู้หญิงยี่ห้อ LOUIS  VUITTON สีดำ สายคล้องสีทอง และมีเงินไทยจำนวน 63,000 บาท ไม่มีเอกสาร เป็นของผู้โดยสารชาวจีน ที่เรียกรถแถวถนนสีลม ใกล้เคียงธนาคารกรุงเทพ ซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่าได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสน.ยานนาวา ได้ประสานมาว่ามีชาวจีนลืมของไว้ เป็นกระเป๋าแบรนด์เนม  มูลค่ากระเป๋า 50,000 บาท และเงินไทย ประมาณ 63,000 บาท ซึ่งเป็นกรณีเดียวกัน ทีมงานจึงประสานนัดหมายส่งคืนที่สถานีวิทยุ สวพ.91 จึงนับได้ว่าคุณชาติชายเป็นผู้แสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างภาพลักษณ์และมุมมองที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว

เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 จำนวน 2 ราย คือ คุณกาย จุมศักดิ์ อาชีพขับรถสาธารณะ (แท็กซี่) ผู้ขับขี่รถสาธารณะแท็กซี่ สีเหลือง หมายเลขทะเบียน ทส 8711 กทม. ได้ประสานมาที่ สวพ.91 ทางหมายเลข 1644 เพื่อแจ้งว่ามีผู้โดยสารลืมกระเป๋าสะพายไว้ในรถ มีเงินสด และของใช้ส่วนตัว หลังจากแจ้งผ่าน สวพ.91 แล้วคุณกายได้เดินทางเข้ามาที่สถานีฯ เพื่อให้ช่วยตรวจสอบทรัพย์สินอีกครั้ง ปรากฏว่ามีเงินสดจำนวน 60,006 บาท ต่างหู 1 ข้าง บัตรเครดิต 1 ใบ และของใช้ส่วนตัว ซึ่งเป็นของผู้โดยสารที่รับมาจาก ตั้งฮั้วเส็ง บางลำพู มาลงตรงท่ารถตู้สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี ภายหลังจากสถานีฯประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปไม่นานนัก เจ้าของกระเป๋าได้ประสานมาที่สถานีฯ ว่าลืมของไว้บนรถแท็กซี่ ซึ่งตรวจสอบแล้วเป็นกรณีเดียวกัน จึงประสานส่งคืนเจ้าของ ที่สถานีวิทยุฯ สวพ.91 จึงนับได้ว่าคุณกายเป็นผู้แสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต ส่งคืนทรัพย์สินให้เจ้าของที่แท้จริง และยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่คนขับรถแท็กซี่ และคุณธนสรณ์ ทองดี อาชีพขับรถสาธารณะ (แท็กซี่) มีผู้โดยสารแท็กซี่ท่านหนึ่ง ติดต่อมาที่สถานีวิทยุฯ สวพ.91 โดยแจ้งว่าได้ใช้บริการรถแท็กซี่ จากเทเวศร์ ไปลงที่ ซอยพหลโยธิน 64 ค่าโดยสาร 253 บาท ผู้โดยสารจึงจ่ายค่าโดยสารด้วยวิธีการโอนเงิน หลังจากพักผ่อนตื่นเช้ามาจึงตรวจสอบแอปธนาคารในโทรศัพท์กลับพบว่ายอดเงิน ที่โอนจ่ายค่าโดยสารคือ 253,303 บาท โดยบัญชีปลายทางที่รับโอน ชื่อคุณธนสรณ์ ทองดี จึงประสานมาที่ สวพ.91 เพื่อให้ประชาสัมพันธ์
ถึงคุณธนสรณ์ฯ หลังจากรับข้อมูลมาทาง สวพ.91 ได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่า คุณธนสรณ์ฯ เคยมีประวัติประสานเรื่องเก็บของได้ส่งคืนผู้โดยสาร ผ่าน สวพ. 91 ทีมงาน จึงแจ้ง ให้คุณธนสรณ์ฯ ทราบ ซึ่งคุณธนสรณ์ฯ เองยังไม่รู้ตัวว่าผู้โดยสารโอนเงินเกินมาเป็นจำนวนมาก หลังทราบเรื่อง คุณธนสรณ์ฯ ยินดีที่จะเดินทางมาที่สวพ.91 เพื่อพบผู้โดยสารและโอนเงินคืนให้ทันที ทีมงานจึงประสานให้ทั้งคู่เดินทางมาที่สวพ.91 เพื่อโอนเงินคืน โดยมี สวพ.91 เป็นพยาน ซึ่งผู้โดยสารดีใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเงินที่เตรียมไว้รักษาอาการป่วยของคุณแม่ จึงนับได้ว่าคุณธนสรณ์เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ในสภาวะที่ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลง มีวิกฤตต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายในสังคม ความเอื้อเฟื้อ อาทร และความเห็นอกเห็นใจกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถดถอยลง ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากหลายองค์ประกอบ หลายปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันไป ฉะนั้น เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้คนในสังคม ปลุกจิตสำนึก ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ และค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับประชาชน จึงสมควรให้การยกย่อง ให้กำลังใจแก่ผู้กระทำความดี เพื่อให้มีกำลังใจที่จะมุ่งมั่นทำความดีต่อไป