ลบประวัติ ล้างความผิด คืนชีวิตให้ประชาชน

ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำโครงการ “ลบประวัติ ล้างความผิด คืนชีวิตให้ประชาชน” ซึ่งเป็นการดำเนินการคัดแยกประวัติและลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ต้องหาที่ กองทะเบียนประวัติอาชญากรได้มีการจัดเก็บลงในฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร รวมทั้งสิ้นกว่า 12.4 ล้านคดี กรณีพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องหรือศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง …

‘บิ๊กโจ๊ก’ แจ้งผลการลบประวัติด้วยตัวเอง ตามโครงการลบประวัติ ล้างความผิด คืนชีวิตให้ประชาชน Read More »

ด้วยปรากฎว่าปัจจุบัน สังคมให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบประวัติของบุคคลมากขึ้น หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน มีความต้องการบุคคลที่ปราศจากประวัติอาชญากรรมเข้าทำงานในองค์กร/บริษัทของตน จึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ซึ่งประชาชนต้องแสดงผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมประกอบในการสมัครงานด้วย …

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ เร่งแก้ประวัติอาชญากร “ลบประวัติ ล้างความผิด คืนชีวิตให้ประชาชน” พร้อมแถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาปลอมเอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากร จำนวน 2 ราย Read More »