รอง ผบ ตร ยันถอดบทเรียนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่สาธารณะ

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงมาตรการในการดูแลพื้นที่สาธารณะ หลังเกิดเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนยิงในพื้นที่สาธารณะบ่อยครั้ง โดยเฉพาะล่าสุดเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ตำรวจได้มีการหารือกันเพื่อหาแนวทาง ขณะเดียวกันประชาชนต้องช่วยกันสอดส่อง ทั้งนี้ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่คงไม่สามารถดูแลได้ทั้งหมดหรือทุกที่ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยตำรวจจะเข้าไปให้ความรู้ หรือให้คำแนะนำวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น เช่น วิธีการระบุตำแหน่งคนร้าย หรือการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่เมื่อเกิดเหตุในห้างสรรพสินค้า ซึ่งจะต้องติดตามและดำเนินการต่อไป ส่วนการทบทวนมาตรการต่างๆ ได้ย้ำไปแล้วว่า มีหลายประเด็นและมาตรการ รวมถึงแนวทางที่จะต้องถอดบทเรียนและทบทวน เพราะทุกอย่างต้องใช้เวลา ส่วนปัญหาการครอบครองอาวุธปืนนั้น พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวว่า ตำรวจไม่ได้มีหน้าที่ดูแลเรื่องการอนุญาต คงต้องประสานการดำเนินการ และคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกระทรวงมหาดไทย โดยต้องพิจารณาให้ได้ข้อยุติ และมีกติการวมทั้งเหตุผลรองรับ จึงจะสามารถกำหนดมาตรการควบคุมดูแลที่เข้มข้นกว่าเดิมในการครอบครองอาวุธปืน ท่ามกลางเหตุการณ์ช่วงนี้ที่เกิดเหตุการณ์บ่อยครั้ง ซึ่งยังตอบไม่ได้ เชื่อว่าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการคุยกัน พร้อมยอมรับว่า Active Shooter ของต่างประเทศก็เป็นแนวทางที่พิจารณาศึกษาโมเดลดังกล่าว แต่ต้องดูบริบทของประเทศไทยด้วยว่าจะทำได้หรือไม่

You may also like

Page 2 of 5