พิธีปล่อยแถวขบวนเรือสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

กรุงเทพมหานครจัดพิธีปล่อยแถวขบวนเรือ ชมการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยทางน้ำ โดยทีมกู้ภัยทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและตรวจสอบความปลอดภัยท่าเรือและโป๊ะ ณ สวนหลวงพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) ตามที่กรุงเทพมหานครได้ประกาศ เรื่อง การป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลังกัน ในช่วงวันลอยกระทงประจำปี 2562 รวมถึงสั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครในช่วงวันลอยกระทง ปี 2562 โดยมีนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ เป็นประธานพิธีปล่อยแถวขบวนเรือ และชมการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำโดยทีมกู้ภัยทางน้ำในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิเช่น หน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู หน่วยกู้ชีพวชรพยาบาล เรือตรวจการกองบังคับการตำรวจน้ำ(บก.รน.) เรือจากกองทัพเรือ เป็นต้น นอกจากนี้ รองผู้ว่าฯ และคณะยังร่วมตรวจโป๊ะท่าเรือต่างๆในเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อตรวจสอบมาตราการความปลอดภัยรองรับเทศกาลลอยกระทงที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11 พ.ย. 2562 ภายในงานจัดให้มีการสาธิตการดับเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ โดยจำลองสถาณการณ์เรือสำราญเกิดเหตุเพลิงไหม้มีกลุ่มควันเกิดขึ้นภายในเรือ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยพร้อมเรือดับเพลิงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพหมานครเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้บนเรือ โดยมีหน่วยกู้ภัยมูลต่างๆเข้าร่วมการสาธิตในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้รองผู้ว่าฯ นำคณะสื่อมวลชนร่วมตรวจสอบความปลอดภัยท่าเทียบเรือและโป๊ะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประชาชน และความเสี่ยงและความสูญเสียในทรัพย์สินของประชาชนให้มีน้อยที่สุด สำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยท่าเทียบเรือและโป๊ะ 6 แห่ง ประกอบด้วย ท่าเรือพระปิ่นเกล้าฯ ท่าเรือวังหลัง ท่าเรือวัดอรุณราชวราราม ท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรือท่าช้าง และท่าเรือพระราม8

You may also like

Page 2 of 5