วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมนางฟ้า ของเทศบาลเมืองชุมพร …

MOU สมาร์ท เซฟตี้ โซน 4.0 (SMART SAFETY ZONE 4.0) ระหว่าง สถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร กับ เทศบาลเมืองชุมพร Read More »