ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ(ตร.) เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการกําหนดตัวชี้วัด ตามดัชนี WORLD INTERNAL SECURITY and …

โฆษก ตร. เผย เริ่มทำสำรวจความหวาดกลัวอาชญากรรมและความเชื่อมั่น สน. ผ่าน ‘พีเพิลโพล’ Read More »