ผู้จัดการมรดก มีหน้าที่อะไรบ้าง ? ผู้จัดการมรดก คือ บุคคลตามพินัยกรรม หรือบุคคลที่ศาลได้ตั้งขึ้น มีหน้าที่แบ่งมรดกให้ผู้รับพินัยกรรม และทายาทโดยธรรม .หน้าที่ของผู้จัดการมรดก …

ตำรวจสอบสวนกลาง ให้ความรู้ข้อกฎหมาย “ผู้จัดการมรดก มีหน้าที่อะไรบ้าง ? “ Read More »