ตำรวจสอบสวนกลาง ให้ความรู้ข้อกฎหมาย “ผู้จัดการมรดก มีหน้าที่อะไรบ้าง ? “

ผู้จัดการมรดก มีหน้าที่อะไรบ้าง ?

ผู้จัดการมรดก คือ บุคคลตามพินัยกรรม หรือบุคคลที่ศาลได้ตั้งขึ้น มีหน้าที่แบ่งมรดกให้ผู้รับพินัยกรรม และทายาทโดยธรรม .📌หน้าที่ของผู้จัดการมรดก -ต้องทำบัญชีให้เสร็จภายใน 1 เดือน ตั้งแต่ศาลตั้งเป็นผู้จัดการมรดก-ทำการแบ่งมรดกให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี -ที่สำคัญผู้จัดการมรดกต้องชำระหนี้สิน(ถ้ามี) ก่อนจะแบ่งมรดก

❌หากผู้จัดการมรดกละเลยหน้าที่ หรือฮุบมรดกไว้เป็นของตัวเอง ไม่แบ่งมรดกให้แก่ทายาท จะมีความผิดอาญา มาตรา 354 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา https://www.facebook.com/CIBTHAILAND/posts/135495375650675