พล.ต.ท.ต่อ …

ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองแรงงาน การละเมิดสิทธิแรงงานอันจะนำไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 5 Read More »