พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรียนชี้แจงถึงแนวทางการขับเคลื่อนและการดำเนินการของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศปปง.ตร.) ในปัจจุบันยังคงมีการกระทำความผิดของอาชญากรในหลายรูปแบบเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน และหลังจากที่ได้ทรัพย์สินมาจากการกระทำความผิดแล้ว ก็จะทำให้เกิดอาชญากรรมรูปแบบของการฟอกเงินตามมา ซึ่งการฟอกเงินนั้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล …

แนวทางการขับเคลื่อนและการดำเนินการของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน Read More »