จากกรณีที่ …

ศพดส.ตร. แถลงจับเครือข่ายค้ามนุษย์ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 5 ราย หลอกคนไทยไปบังคับค้าประเวณี ที่เมืองดูไบ Read More »