สภ.เวียงเก่าใจดี เปิดลานหน้าหน้าโรงพักเป็นลานตากข้าว ช่วยเหลือชาวนา แทนการนำข้าวไปตากบนถนน เสี่ยงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้