เมื่อวันที …

โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่เตรียมปิด หลังส่งผู้ป่วย 2 รายสุดท้ายกลับบ้าน เชียงใหม่ปลอดโควิด Read More »