วันที่ 2 ม …

เจ้าที่ตำรวจ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร ร่วมฝึกทบทวน ยุทธวิธี Read More »