วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ …

งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครบรอบปีที่ ๖๔ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๕ Read More »