ตามที่ได้ป …

สำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจง การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยี BIOMETRICS Read More »