เมื่อวันที …

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงนักเรียนนักศึกษา” Read More »