วันที่ 26 พ.ค. 65 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดเสวนา “นวัตกรรมการอ่านวยความยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน” ภายใต้แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การ …

วช. จับมือ รร.นรต. หยุด ! เด็ก-เยาวชน กระทําผิดชา ผลักดัน 3 แพลตฟอร์ม 8 นวัตกรรม ยุติธรรมท้าทายไทย “SOP-JUDA-สารเสพติดในเส้นผม” แก้ไขปัญหายาเสพติตในเด็กและ เยาวชน Read More »