มูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบและพลเมืองดี ทุนสงเคราะห์แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ และมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2564 จำนวน 668 …

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิบุณยะจินดามอบทุนสนับสนุนข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบและพลเมืองดี Read More »