สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิบุณยะจินดามอบทุนสนับสนุนข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบและพลเมืองดี

มูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบและพลเมืองดี ทุนสงเคราะห์แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ และมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2564 จำนวน 668 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิน 3,735,000 บาท


วันพุธ ที่ 17 พ.ย. 64 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. พร้อมด้วย
คุณหญิง กอแก้ว บุณยะจินดา ประธานมูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว เป็นประธาน ในพิธีมอบถ้วยรางวัลและประกาศเกียรติยศแก่ข้าราชการตำรวจและพลเมืองดีผู้มีผลงานดีเด่นเป็นต้นแบบ และมอบทุนสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการตำรวจผู้ที่เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2564 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


สำหรับในปี 2564 มีข้าราชการตำรวจและพลเมืองดีเข้ารับรางวัลประเภทต่าง ๆ จำนวน 6 กลุ่ม จำนวนทั้งสิ้น 29 นาย เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 550,000 บาท ดังนี้ รางวัลประเภท กลุ่มสัญญาบัตร ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินทุนสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ ผบก.ภ.จว.ยะลา ภ.9 รางวัลประเภท กลุ่มชั้นประทวน ถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินทุนสนับสนุน
จำนวน 40,000 บาท จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
(1) ส.ต.ท.เดชภณ รุกขพันธุ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สายบุรี จ.ปัตตานี ภ.9
(2) ส.ต.ท.สาคร วัฒนาชานนท์ ครู (ปท 1) รร.ตชด.บ้านเลตองคุ
กก.ตชด.34 บช.ตชด.
(3) ส.ต.ท.อนุวัฒน์ กุณามา ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจร
ตามโครงการพระราชดำริ 3 กก.6
บก.จร. บช.น.
 รางวัลประเภท ประกาศเกียรติยศ พร้อมเงินทุนสนับสนุนจำนวน 10,000 บาท
ซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 20 รางวัล

 • ด้านป้องกันและปราบปราบอาชญากรรมดีเด่น
  (1) พ.ต.อ.มานพ ภุชชงค์ ผกก.สภ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ภ.3
  (2) พ.ต.อ.วิวัฒนชัย์ ธรรมวิทยาภูมิ ผกก.สภ.นาหม่อม จ.สงขลา ภ.9
  (3) ร.ต.อ.ชาญ เวชพันธ์ รอง สว.(ป.) สน.มีนบุรี บช.น.
  (4) ร.ต.อ.ภุฒชงค์ ศรีแสงจันทร์ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองตาก จว.ตาก ภ.6
  (5) ส.ต.ท.ณัฐวุฒิ ประสาวะถา ผบ.หมู่ (ป.) สน.พหลโยธิน บช.น.
  ด้านป้องกันและปราบปราบ ยาเสพติดดีเด่น
  (6) พ.ต.อ.จตุรวิทย์ คชน่วม ผกก.9 บก.รน. บช.ก.
  (7) พ.ต.อ.กฤษดา ศรีอิสาณ ผกก.2 บก.ปส.3 บช.ปส.
  (8) พ.ต.ต.ศุภเดช ศุภไชยดิษกุล สวป. สน.คันนายาว บช.น.
  (9) ร.ต.อ.สุเมธ พลเยี่ยม ผบ.มว.กก.ตชด.24 บช.ตชด.
  (10) ด.ต.ธิปไตย คงทัพ ผบ.หมู่ กก.สส. บก.น.7 บช.น.
  (11) ด.ต.สนทยา บัวถนอม ผบ.หมู่ กก.3 บก.ป. บช.ก.
  (12) ส.ต.อ.ไกรสิทธิ์ แสนคำ ผบ.หมู่ กก.ตชด.24 บช.ตชด.
  ด้านสอบสวนดีเด่น
  (13) พ.ต.ท.สรชัช ปร่ำเป็ง รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน
  ภ.จว.ยะลา ภ.9
  (14) พ.ต.ท.สมบัติ พรมสะอาด รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯ
  บก.ปส.2 บช.ปส.
  (15) ร.ต.อ.เกียรติยศ จันทร์นิยม รอง สว.(สอบสวน) สน.บางยี่เรือ บช.น.
  (16) พ.ต.ท.พูนสุข เตชะประเสริฐพร รอง ผกก.สส.1 บก.สส. ภ.1
  (17) พ.ต.ต.ประวีณ วงษ์ปัญญา สว.กก.สส.3 บก.สส. ภ.4
  (18) ด.ต.รณยศ วัชรกิตตินันท์ ผบ.หมู่ (สส.) สน.บึงกุ่ม บช.น.
  ด้านฝ่ายอำนวยการดีเด่น
  (19) พล.ต.ต.อุกฤษฏ์ ศรีเสือขาม ผบก.วน.
  (20) พ.ต.อ.หญิง ยุภาพร ชาตะมีนา พยาบาล (สบ 4) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
   รางวัลประเภท ประกาศเกียรติคุณพลเมืองดี พร้อมเงินทุนสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
  (1) นายชยพล วาทบัณฑิต
  (2) นายพุฒิพงศ์ มณิชสาร (เสียชีวิต)
  ทายาท : น.ส. สุดาพร พืชศรี
   รางวัลประเภท ประกาศเกียรติยศแก่คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนดีเด่น
  พร้อมทุนสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ “คณะพนักงานสืบสวนสอบสวน
  คดีฆ่านักท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์”
   รางวัลประเภท ประกาศเกียรติยศสดุดีวีรกรรม พร้อมทุนสนับสนุน จำนวน 25,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
  (1) ร.ต.อ.ธีระศักดิ์ เครือคำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.จะแนะ จ.นราธิวาส
  (2) ส.ต.อ.ปริวัตร อุดม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะแนะ จ.นราธิวาส
  ทั้งนี้ มูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้ให้มีการมอบทุนสงเคราะห์
  แก่ข้าราชการตำรวจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม จำนวน 497 ราย พร้อมทุนสงเคราะห์ จำนวนกว่า 1,523,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 • กรณีการเสียชีวิต จำนวน 17 ราย รายละ 20,000 บาท
 • กรณีทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย รายละ 10,000 บาท
 • กรณีบาดเจ็บสาหัส จำนวน 69 ราย รายละ 5,000 บาท
 • กรณีบาดเจ็บ จำนวน 409 ราย รายละ 2,000 บาท
  และได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจ และข้าราชการตำรวจ รวมมูลค่ากว่า 1,662,000 บาท โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาแบบครั้งเดียวไม่ต่อเนื่อง ซึ่งมอบให้แก่บุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจที่ศึกษาในระดับตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี โดยแบ่งเป็น
 • ระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน ทุนละ 500,000 บาท
 • ระดับอุดมศึกษา จำนวน 15 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
 • ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 5 ทุน ทุนละ 8,000 บาท
 • ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 56 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
 • ระดับประถมศึกษา จำนวน 64 ทุน ทุนละ 3,000 บาท
  มูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว ได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนองคุณความดีและตอบแทนคุณประโยชน์แก่ข้าราชการตำรวจผู้เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมเป็นประจำ
  ในทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของ พล.ต.อ. พจน์ บุณยะจินดา อดีตประธานมูลนิธิ ที่มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ อำนวยประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมตลอดไป