รอง ผบช ตชด. ตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา เน้นย้ำให้กำลังพลบูรณากับหน่วยกำลังในพื้นที่ป้องกันเชิ้อไวรัสโควิด19 ที่อาจมากับบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเข้าตามช่องทางธรรมชาติ วันนี้ 9 …

รอง ผบช ตชด. ตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา Read More »