รอง ผบช ตชด. ตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา

รอง ผบช ตชด. ตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา เน้นย้ำให้กำลังพลบูรณากับหน่วยกำลังในพื้นที่ป้องกันเชิ้อไวรัสโควิด19 ที่อาจมากับบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเข้าตามช่องทางธรรมชาติ

วันนี้ 9 ธ.ค.64 พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนประณีต รอง ผบช.ตชด. และคณะได้เดินทางโดย เฮลิคอปเตอร์ กองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาที่สนาม ฮ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่445 อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพลเจ้าหน้าที่ ตชด. ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนด้านอำเภอเบตง ซึ่งติดกับประเทศมาเลเซีย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพล โดยมี พ.ต.ท.จาริพัฒน์ ทองแดง ผบ.ฉก.ตชด.44 เจ้าหน้าที่ ตชด. ต้อนรับ ก่อนที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลเจ้าหน้าที่ ร้อย ฉก.ตชด.446 ซึ่งเป็นกองร้อยที่ตั้งขึ้นใหม่ อยู่ที่บ้านยะรม มีหน้าที่ดูแลรักษาสงบเรียบร้อยด้านความมั่นคงในพื้นที่ตำบลยะรม และท่าอากาศยานนานาชาติเบตง พร้อมเข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ก่อนที่จะเข้าไปตรวจดูบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติเบตง ที่ทาง กองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่446 รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่

ต่อมา พล.ต.ต.ยงเกียรติ ได้เดินทางไปที่ ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4405 บ้านกาแป๊ฮูลู ต.เบตง ซึ่งตั้งฐานปฏิบัติการอยู่บริเวนด่านพรมแดนเบตง ตรงข้ามกับ ด่านเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย เพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพลเจ้าหน้าที่ ตชด.445 พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ และพบปะพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับปฏิบัติหน้าที่ในการทำงาน และเน้นย้ำให้ประสานงานทั้งด้านการข่าว และการปฎิบัติงานร่วมกับ ทหาร ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ฝ่ายปกครอง รวมถึงหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ เกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโควิด19 ในพื้นที่ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ป้องกันระมัดระวังตนเองจากไวรัสโควิด19 และให้เพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนตามแนวชายแดนช่องทางธรรมชาติ เพื่อไม่ให้บุคคลต่างด้าวลักลอบข้ามเข้ามาในประเทศ พราะอาจนำเชื้อไวรัสโควิด19 สายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในหลายประเทศ เข้ามาในประเทศได้ หากมีการจับกุมผู้ลักลอบข้ามเข้ามา ก็ให้รีบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนในพื้นที่