วันที่ 3   …

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดการฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และ การฝึกใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอันโนมัติ Read More »