สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดการฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และ การฝึกใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอันโนมัติ

วันที่ 3  ตุลาคม 2563  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  จัดการฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การทำ CPR และการฝึกใช้เครื่องกระตุกหัวใจ ด้วยไฟฟ้าอันโนมัติ  AED สำหรับประชาชน พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ ประธานและวิทยากรกิตติมศักดิ์ การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการฝึกใช้เครื่องกระตุกหัวใจ ด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) สำหรับประชาชน  โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร., พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผบก.สท., ข้าราชการตำรวจ และสื่อมวลชน เข้าร่วมการฝึกอบรม

จากข้อมูลสาธารณสุขของประเทศไทยที่ผ่านมาพบว่า ภาวะหัวใจหยุดเต้น เฉียบพลัน คร่าชีวิตคนไทยถึง 54,000 คนต่อไป หรือเฉลี่ย 6 คน ต่อชั่วโมง เป็น สาเหตุของการเสียชีวิตเป็น อันดับ 3 รองจากโรคมะเร็ง และอุบัติเหตุ จากสถิติยังพบอีกว่า หากได้รับการช่วยเหลือภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว จะเพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้ 27 เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อใช้ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการฝึกอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ ด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ จึงได้มอบหมายให้ กองสารนิเทศ เป็นหน่วยรับผิดชอบจัดการ ฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยได้จัดการฝึกอบรมให้กับข้าราชการตำรวจ สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 45 ท่าน เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ ทักษะ สามารถช่วยเหลือชีวิต เพื่อนร่วมงาน บุคคลใกล้ชิด ตลอดจนสามารถให้ความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานแก่ บุคคลทั่วไป เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ก่อนนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาในขั้นตอนไป