เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 ธ.ค.2564 ณ บริเวณชั้นออกบัตรโดยสาร สถานีรถไฟฟ้าท่าพระ โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล …

ตำรวจรถไฟ ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 Read More »