สาร ของ พลตํารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ เพื่อนข้าราชการตํารวจที่รัก …

สาร ของ พลตำรวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจประจำปี 2565 Read More »