(วันนี้) 1 …

70 ปี วันคล้ายวันสถาปนากองตำรวจสื่อสาร พร้อมใช้ “เครื่องหมายอาร์มประกอบเครื่องแบบกองตำรวจสื่อสาร”เป็นครั้้งแรก Read More »