กองบัญชากา …

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จัดพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธนรนาถศาสดา (ออป.) พระพุทธปฏิมาประจำ กองบัญชาการ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ Read More »