กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จัดพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธนรนาถศาสดา (ออป.) พระพุทธปฏิมาประจำ กองบัญชาการ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จัดพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธนรนาถศาสดา (ออป.) พระพุทธปฏิมาประจำ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ในวันเสาร์ที่ 6 ส.ค. 2565 (ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ปีขาล) ตั้งแต่เวลา 14.09 – 17.09 น. ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ


โดยมี พล.ต.อ.ดำรงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ประธานในพิธี เนื่องด้วย เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2560 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ได้ยกฐานะขึ้นเป็น “กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว” เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งหน่วยและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ความรักความสามัคคีของข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมถึงการที่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้ก้าวเข้าสู่ ปีที่ 5 พร้อมทั้งเปิดที่ทำการแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด และคณะที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้ร่วมกันจัดสร้างพระพุทธนรนาถศาสดา พระพุทธปฏิมาประจำหน่วยพร้อมด้วยหอพระ ณ ที่ทำการใหม่ของ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเคารพสักการะของข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าในสังกัด กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวรวมถึง ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป ซึ่งในการดำเนินการจัดสร้างหอพระและพระพุทธรูปประจำหน่วย ในวาระอันเป็น มหามงคลครั้งนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ประทานนามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธนรนาถศาสดา” พร้อมด้วยตราสัญลักษณ์ ออป. สลักไว้ที่ฐานองค์พระ

โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 16 พ.ค.2565 เวลา 09.09 น. กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้จัดพิธีเททองนำฤกษ์หล่อพระพุทธนรนาถศาสดา พระพุทธรูปประจำหน่วย (ปางมารวิชัย) ขึ้น โดยมีพระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดประดู่พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ บริษัท ทำไทย สคัลพ์เจอร์สตูดีโอ จว.นครปฐม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ซึ่งในวันนี้กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้จัดพิธีพุท ธาภิเษกพระพุทธนรนาถศาสดา (ออป.) พระพุทธปฏิมาประจำกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวขึ้น ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยพระเกจิอาจารย์ที่เข้าร่วมในพิธีพุทธาภิเษก ประกอบด้วย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, พระธรรมวชิรเมธี (เจ้าคุณมีชัย) วัดหงส์รัตนาราม, พระราชพัฒนาการ วัดปริวาสราชสงคราม, พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (พระมหาสุรศักฏ์ วัดประดู่ (พระอารามหลวง) จว.สมุทรสงคราม, พระภาวนารัตนญาณ (ครูบาอริยชาติ) วัดแสงแก้ว โพธิญาณ จว.เชียงราย, พระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์ ปญญาธโร วัดสมานรัตนาราม จว.ฉะเชิงเทรา, พระครูยติธรรมานุยุต
(หลวงพ่อเป๊ะ วัดสว่างอารมณ์ จว.นครปฐม, พระครูปฐมวราจารย์ (หลวงพ่ออวยพร ฐิติญโณ) วัดดอนยายหอม จว.นครปฐม และพระครูวิศิษฎ์วิทยาคม (หลวงพ่อวราห์ ปุญญวโร) วัดโพธิ์ทอง กรุงเทพฯ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ พุทธศาสนิกชน ข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียงซึ่งนับเป็นพิธีอันเป็นสิริมงคลยิ่งใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้