วันที่ 31 …

ผบช.ภ.5 เป็นประธาน พิธีประดับยศ-มอบใบประกาศนียบัตรกับผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป Read More »