ผบช.ภ.5 เป็นประธาน พิธีประดับยศ-มอบใบประกาศนียบัตรกับผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 ได้เป็นประธานในพิธีประดับยศและมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต.รุ่นที่12) พ.ศ.2566 จำนวน 705 นาย ซึ่งได้อบรมไปในระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2565 – 3 มีนาคม 2566 รวม 12 สัปดาห์ และผู้เข้ารับการอบรมได้ผ่านการฝึกอบรมทุกนาย โดยมี นางพิยดา ต๊ะวิชัย ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 และ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของภาค 5 ประกอบด้วย พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ภ.5 , ผบก.ฯ , แม่บ้านตำรวจในสังกัด ภ.5 ตลอดจนข้าราชการตำรวจและญาติร่วมพิธี ณ ห้องแสงสิงแก้ว ศฝร.ภ.5 อ.ห้างฉัตร จว.ลำปาง

ทั้งนี้ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 ได้ให้โอวาทกับผู้สำเร็จการอบรม และได้ร่วมกับคุณพิยดา ต๊ะวิชัย ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 ปลูกต้นร่วงผึ้งไว้บริเวณด้านหน้าอาคารกองรักษาการณ์ ศฝร.ภ.5