พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (คนที่ 14) มอบแนวทางการบริหารราชการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ขับเคลื่อนการทำงานทันที สร้างศักดิ์ศรี ความภาคภูมิใจในอาชีพ กำหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรปราบปรามอาชญากรรมและบังคับใช้กฎหมาย ในระดับมาตรฐานสากลที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”