ผู้บังคับก …

ผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง มอบพื้นที่ 2 อาคารเป็น รพ.สนามรักษาโควิด Read More »