ผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง มอบพื้นที่ 2 อาคารเป็น รพ.สนามรักษาโควิด

ผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลางเปิดความรู้สึกนิ่งเฉยไม่ได้ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เห็นชาวบ้านปากช่องเดือดร้อนตัดสินใจมอบพื้นที่อาคารเรียนกองสลากและโรงนอนภายในศูนย์ฝึกให้เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วย 160 เตียง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในทั่วประเทศที่พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากไวรัสมรณะเพิ่มขึ้น จนภาครัฐได้พยายามวางมาตรการป้องกันและควบคุมในเรื่องต่างๆ ทั้งการเร่งหาเชื้อจากกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่การแพร่ระบาด การวางระบบดูแลรักษาของสถานพยาบาล และการเพิ่มจำนวนเตียงและโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในทุกจังหวัดนั้น

ข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช ผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้วางแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในฐานะข้าราชการตำรวจนายหนึ่ง ด้วยการตัดสินใจมอบพื้นที่จำนวน 2 อาคาร ภายในศูนย์ฝึกฯ ประกอบด้วยอาคารเรียนกองสลากและอาคารโรงนอน เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามที่มีมาตรฐานและระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากทางกระทรวงสาธารณสุข รองรับผู้ป่วยได้จำนวน 160 เตียง

โดย พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช ผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ได้เผยว่า ถึงแม้จะไม่ได้มีหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโดยตรงหรือใกล้ชิดกับประชาชน แต่ได้ติดตามข่าวและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มาโดยตลอด ทำให้ทราบถึงความทุกข์ยากและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จึงไม่สามารถนิ่งนอนใจได้

ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนคนปากช่อง เพราะตนเองเป็นตำรวจและเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงเกิดความตั้งใจที่จะมอบพื้นที่ดังกล่าวเพื่อช่วยแก้ไขวิกฤตชาติในครั้งนี้ ถือเป็นนโยบายของ ผบ.ตร.ที่อยากให้ข้าราชการตำรวจได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขนี้ให้ประชาชน และเพื่อช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ตรงนี้ให้เบาบางลงบ้าง