วันที่ 15 …

ผบ.ตร. ขอบคุณตำรวจที่ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ดูแลประชาชนในช่วงเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 จัดเครื่องอุปโภค บริโภค มอบเป็นขวัญกำลังใจ Read More »