ผบ.ตร. ขอบคุณตำรวจที่ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ดูแลประชาชนในช่วงเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 จัดเครื่องอุปโภค บริโภค มอบเป็นขวัญกำลังใจ

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.วิมล พิทักษ์บูรพา ผบก.ภ.จว.ชุมพร และแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร มอบเครื่องอุปโภค บริโภค อาหาร ฯลฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลนำไปบริโภคให้ครอบคลุมทุกนาย

      ทั้งนี้ ตำรวจทุกนายต่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติร่วมกับทุกภาคส่วนในการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนด้วยความตรากตรำ ในขณะเดียวกันยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนอันเป็นหน้าที่หลักอย่างเต็มศักยภาพ โดยมิได้ย่อท้อหรือเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใด ดังนั้น ผบ.ตร. และนายกสามาคมแม่บ้านตำรวจ จึงได้จัดกิจกรรม“ขอบคุณตำรวจที่ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” โดยมอบเงินผ่านตำรวจภูธรจังหวัดจำนวน 50,000 บาท เพื่อส่งมอบให้กับตำรวจที่ได้รับความเดือดร้อนและรับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อแสดงความห่วงใยต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนสมดั่งเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง โดยได้มอบถุงแบ่งรักปันสุขซึ่งบรรจุสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค-บริโภคที่จำเป็นให้แก่ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล

       พล.ต.ต.วิมล พิทักษ์บูรพา  กล่าวว่า ทั้งนี้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในระหว่างสถานการณ์ covid-19 ด้วยความทุ่มเท เสียสละ และ อุทิศตน จึงจัดให้มีโครงการ ” ขอบคุณตำรวจ ” เพื่อแสดงความขอบคุณมายังตำรวจทุกนาย และท่าน พล.ต.ท.จริวัฒน์ ทิพยจัทร์  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8สานต่อ นโยบาย" ขอบคุณตำรวจที่ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ " โดย ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรได้นำงบประมาณที่ท่านทั้งสองได้มอบให้ นำมาจัดซื้อ เครื่องอุปโภค บริโภค จัดทำถุงยังชีพมอบให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดเพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือจนเสร็จสิ้นโครงการฯ จนปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของไทยมีแนวโน้มควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีขึ้น รัฐบาลจึงได้ผ่อนปรนให้ประชาชน และภาคธุรกิจ สามารถดำเนินกิจการได้อันเป็นการผ่อนคลายความเดือดร้อน ซึ่งผลของการที่สถานการณ์ดังกล่าวดีขึ้นนั้น เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน//ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ ชุมพร