เมื่อเวลา …

ผบ.ตร. เป็นประเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับการบช.น. ปี 2564 Read More »