การประชุมเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดทางไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ และระบบขนส่ง (Logistics) วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 …

ตร.ร่วมกับไปรษณีย์ ขนส่งเอกชน ประชุมหารือร่วมวางมาตรการป้องกันการลักลอบส่งยาเสพติด Read More »