พ.ต.อ.กฤษณ …

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรียนชี้แจงการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณี บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ได้ระงับการถอนเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนหลายราย Read More »