สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับวัดเทพศิรินทราวาส จัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รองโฆษก ตร. เปิดเผยว่า …

ตร.จัดอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล Read More »