ตร.จัดอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับวัดเทพศิรินทราวาส จัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รองโฆษก ตร. เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ได้จัดโครงการ “ อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ วัดเทพศิรินทราวาส” ระหว่างวันที่ ๒๖ พ.ย.ถึง ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๔ โดยมีข้าราชตำรวจจากทั่วประเทศเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการ ฯ จำนวน ๙๖ นาย

ทั้งนี้ ในวันที่ ๑ ธ.ค.๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๖.๓๐ ถึง ๑๗.๓๐ น. จะมีการประกอบพิธีถวายราชสักการะและเจริญพระพุทธมนต์สมโภชนาคพิธีมอบบาตรและผ้าไตร ณ มณฑลพิธีลานพระศรีมหาโพธิ์ และพิธีบรรพชาและอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส ภายหลังการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วจะศึกษาพระปริยัติธรรมและปฏิบัติธรรม ณ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

การจัดโครงการอุปสมบทหมู่ ฯ ในครั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มุ่งหวังเพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ รวมถึงเพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้บำเพ็ญคุณงามความดี ถือเป็นโอกาส
ที่จะได้สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตใจ อันจะก่อประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป

นอกจากนี้ การจัดโครงการอุปสมบทหมู่ฯ ในโอกาสต่างๆ ที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ได้ร่วมกับวัดเทพศิรินทราวาส ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวน ๑๖ โครงการ
มีข้าราชการตำรวจเข้าร่วมอุปสมบท รวมทั้งสิ้น ๑,๖๙๑ นาย