เมื่อ 4 ก. …

ตชด.22 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย “ทุกข์ของชาวบ้านคือทุกข์ของ ตชด.” Read More »