ตชด.22 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย “ทุกข์ของชาวบ้านคือทุกข์ของ ตชด.”

เมื่อ 4 ก.ย. 2562 พ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์ ผกก.ตชด.๒๒ เป็นประธานพิธีปล่อยแถว กพ.สนับสนุนชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย กก.ตชด.๒๒ ครั้งที่ ๒ เพื่อออกให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ณ บริเวณหอประชุมเกียรติสุรนนท์ กก.ตชด.๒๒ โดยมี พ.ต.ท.สุระสิทธิ์ สกุลพานิช รอง ผกก.ตชด.22 (1) , พ.ต.ท.กวีพงษ์ ชลการ รอง ผกก.ตชด.22(3) , สว./ผบ.ร้อย ฯ , และ ขรก.ตร.ในสังกัด กก.ตชด.22 เข้าร่วมพิธีฯ ในการนี้ พ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์ ผกก.ตชด.22 ได้นำ กพ.ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย กก.ตชด.22 พร้อมรถบรรทุก , เรือท้องแบน และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ออกตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบ และแจกจ่ายสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง และเวชภัณฑ์ยา ให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ ชุมชนวังแดง และพื้นที่ใกล้เคียง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี