จากกรณีที่ กองกํากับการ 6 กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง เศรษฐกิจ (กก.3 บก.ปอศ.) ได้รับคําร้องทุกข์ของนายวัชรพงษ์ ไชยเจริญ ผู้รับมอบอํานาจจากบริษัท …

ตำรวจ ปอศ. ทลายเครือข่ายพนักงานทุจริตบริษัทมหาชน Read More »